சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு பெற உள்ளதாக நியூசிலாந்து வீரர் ராஸ் டெய்லர் அறிவிப்பு

சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு பெற உள்ளதாக நியூசிலாந்து வீரர் ராஸ் டெய்லர் அறிவிப்பு

வெல்லிங்டன்: சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு பெற உள்ளதாக நியூசிலாந்து வீரர் ராஸ் டெய்லர் அறிவித்துள்ளார். சொந்த மண்ணில் நடக்கும் வங்கதேசத்திற்கு எதிரான 2 டெஸ்ட், ஆஸ்திரேலியா, நெதர்லாந்துக்கு எதிரான 6 ஒருநாள் போட்டியுடன் ஒய்வு பெறுவதாக ராஸ் டெய்லர் அறிவித்துள்ளார்.

🔊 Listen to this வெல்லிங்டன்: சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு பெற உள்ளதாக நியூசிலாந்து வீரர் ராஸ் டெய்லர் அறிவித்துள்ளார். சொந்த மண்ணில் நடக்கும் வங்கதேசத்திற்கு எதிரான 2 டெஸ்ட், ஆஸ்திரேலியா, நெதர்லாந்துக்கு எதிரான 6 ஒருநாள் போட்டியுடன் ஒய்வு பெறுவதாக ராஸ் டெய்லர் அறிவித்துள்ளார்.

🔊 Listen to this வெல்லிங்டன்: சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு பெற உள்ளதாக நியூசிலாந்து வீரர் ராஸ் டெய்லர் அறிவித்துள்ளார். சொந்த மண்ணில் நடக்கும் வங்கதேசத்திற்கு எதிரான 2 டெஸ்ட், ஆஸ்திரேலியா, நெதர்லாந்துக்கு எதிரான 6 ஒருநாள் போட்டியுடன் ஒய்வு பெறுவதாக ராஸ் டெய்லர் அறிவித்துள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *