சபாநாயகர் அப்பாவு தலைமையில் அலுவல் ஆய்வு குழு கூட்டம்!!

சபாநாயகர் அப்பாவு தலைமையில் அலுவல் ஆய்வு குழு கூட்டம்!!

  • 7

சென்னை : சபாநாயகர் அப்பாவு தலைமையில் அலுவல் ஆய்வு குழு கூட்டம் இன்று நடைபெறுகிறது சட்டப்பேரவைத் தொடர் நடைபெறும் நாட்கள் குறித்து கூட்டத்தில் முடிவு எடுக்கப்பட உள்ளது.

AIARA

🔊 Listen to this சென்னை : சபாநாயகர் அப்பாவு தலைமையில் அலுவல் ஆய்வு குழு கூட்டம் இன்று நடைபெறுகிறது சட்டப்பேரவைத் தொடர் நடைபெறும் நாட்கள் குறித்து கூட்டத்தில் முடிவு எடுக்கப்பட உள்ளது.

AIARA

🔊 Listen to this சென்னை : சபாநாயகர் அப்பாவு தலைமையில் அலுவல் ஆய்வு குழு கூட்டம் இன்று நடைபெறுகிறது சட்டப்பேரவைத் தொடர் நடைபெறும் நாட்கள் குறித்து கூட்டத்தில் முடிவு எடுக்கப்பட உள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published.