கோவை அருகே காதலன் மீது ஆசிட் வீசி கத்தியால் குத்திய காதலி

கோவை : கோவை பீளமேட்டில் அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் காதலன் மீது ஆசிட்டை வீசி காதலி கத்தியாலும் குத்தியுள்ளார். லிவிங் டுகெதர் முறையியல் வாழ்ந்து வந்த காதலர்களுக்குள் பிரச்சனை ஏற்பட்டதால் காதலன் மீது காதலி தாக்கியுள்ளார்.

🔊 Listen to this கோவை : கோவை பீளமேட்டில் அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் காதலன் மீது ஆசிட்டை வீசி காதலி கத்தியாலும் குத்தியுள்ளார். லிவிங் டுகெதர் முறையியல் வாழ்ந்து வந்த காதலர்களுக்குள் பிரச்சனை ஏற்பட்டதால் காதலன் மீது காதலி தாக்கியுள்ளார்.

🔊 Listen to this கோவை : கோவை பீளமேட்டில் அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் காதலன் மீது ஆசிட்டை வீசி காதலி கத்தியாலும் குத்தியுள்ளார். லிவிங் டுகெதர் முறையியல் வாழ்ந்து வந்த காதலர்களுக்குள் பிரச்சனை ஏற்பட்டதால் காதலன் மீது காதலி தாக்கியுள்ளார்.