கொடைக்கானல்: சிறுமி உயிரிழந்த மலைகிராம நடுநிலை பள்ளி ஆசிரியர்கள் கூண்டோடு இடமாற்றம்

சிறுமி மர்மமாக உயிரிழந்த கொடைக்கானல் மலைக் கிராம பள்ளியில் பணிபுரிந்த ஆசிரியர்கள் கூண்டோடு இடமாற்றம் செய்யப்பட்டனர்.

கொடைக்கானல் பாச்சலூர் மலை கிராம நடுநிலைப் பள்ளியில் ஐந்தாம் வகுப்பு படித்து வந்த மாணவி பிரகதி. இவர் சில நாட்களுக்கு முன்பு மதிய உணவு இடைவேளையின்போது, பள்ளி அருகே தீயில் கருகிய நிலையில் இறந்து கிடந்தார்.

🔊 Listen to this சிறுமி மர்மமாக உயிரிழந்த கொடைக்கானல் மலைக் கிராம பள்ளியில் பணிபுரிந்த ஆசிரியர்கள் கூண்டோடு இடமாற்றம் செய்யப்பட்டனர். கொடைக்கானல் பாச்சலூர் மலை கிராம நடுநிலைப் பள்ளியில் ஐந்தாம் வகுப்பு படித்து வந்த மாணவி பிரகதி. இவர் சில நாட்களுக்கு முன்பு மதிய உணவு இடைவேளையின்போது, பள்ளி அருகே தீயில் கருகிய நிலையில் இறந்து கிடந்தார்.

🔊 Listen to this சிறுமி மர்மமாக உயிரிழந்த கொடைக்கானல் மலைக் கிராம பள்ளியில் பணிபுரிந்த ஆசிரியர்கள் கூண்டோடு இடமாற்றம் செய்யப்பட்டனர். கொடைக்கானல் பாச்சலூர் மலை கிராம நடுநிலைப் பள்ளியில் ஐந்தாம் வகுப்பு படித்து வந்த மாணவி பிரகதி. இவர் சில நாட்களுக்கு முன்பு மதிய உணவு இடைவேளையின்போது, பள்ளி அருகே தீயில் கருகிய நிலையில் இறந்து கிடந்தார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *