உ.பி. சட்டபேரவை தேர்தல்!: இளைஞர்களுக்கான தேர்தல் அறிக்கையை இன்று வெளியிடுகிறது காங்கிரஸ் கட்சி..!!

உ.பி. சட்டபேரவை தேர்தல்!: இளைஞர்களுக்கான தேர்தல் அறிக்கையை இன்று வெளியிடுகிறது காங்கிரஸ் கட்சி..!!

  • 6

லக்னோ: உத்திரப்பிரதேச சட்டபேரவை தேர்தலில் இளைஞர்களுக்கான தேர்தல் அறிக்கையை காங்கிரஸ் கட்சி இன்று வெளியிடுகிறது. ராகுல் காந்தியும், பிரியங்கா காந்தியும் இளைஞர்களுக்கான தேர்தல் அறிக்கையை இன்று வெளியிடுகின்றனர்.

AIARA

🔊 Listen to this லக்னோ: உத்திரப்பிரதேச சட்டபேரவை தேர்தலில் இளைஞர்களுக்கான தேர்தல் அறிக்கையை காங்கிரஸ் கட்சி இன்று வெளியிடுகிறது. ராகுல் காந்தியும், பிரியங்கா காந்தியும் இளைஞர்களுக்கான தேர்தல் அறிக்கையை இன்று வெளியிடுகின்றனர்.

AIARA

🔊 Listen to this லக்னோ: உத்திரப்பிரதேச சட்டபேரவை தேர்தலில் இளைஞர்களுக்கான தேர்தல் அறிக்கையை காங்கிரஸ் கட்சி இன்று வெளியிடுகிறது. ராகுல் காந்தியும், பிரியங்கா காந்தியும் இளைஞர்களுக்கான தேர்தல் அறிக்கையை இன்று வெளியிடுகின்றனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published.