இந்திய அணிக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்க அணி 197 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்

இந்திய அணிக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்க அணி 197 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்

இந்திய அணிக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்க அணி 197 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட் ஆனது. முதல் இன்னிங்ஸில் தென்னாப்பிரிக்க அணியை விட இந்திய அணி 130 ரன்கள் முன்னிலையில் உள்ளது,

🔊 Listen to this இந்திய அணிக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்க அணி 197 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட் ஆனது. முதல் இன்னிங்ஸில் தென்னாப்பிரிக்க அணியை விட இந்திய அணி 130 ரன்கள் முன்னிலையில் உள்ளது,

🔊 Listen to this இந்திய அணிக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்க அணி 197 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட் ஆனது. முதல் இன்னிங்ஸில் தென்னாப்பிரிக்க அணியை விட இந்திய அணி 130 ரன்கள் முன்னிலையில் உள்ளது,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *