இங்கிலாந்துக்கு எதிரான 5 போட்டிகள் கொண்ட ஆஷஸ் தொடரை 3-0 என கைப்பற்றியது ஆஸ்திரேலியா

இங்கிலாந்துக்கு எதிரான 5 போட்டிகள் கொண்ட ஆஷஸ் தொடரை 3-0 என கைப்பற்றியது ஆஸ்திரேலியா

ஆஸ்திரேலியா: இங்கிலாந்துக்கு எதிரான 5 போட்டிகள் கொண்ட ஆஷஸ் தொடரை 3-0 என ஆஸ்திரேலியா கைப்பற்றியது. ஏற்கனவே 2 போட்டிகள் வென்றிருந்த ஆஸ்திரேலிய அணி  3-வது போட்டியில் இன்னிங்ஸ் வெற்றி பெற்று தொடரையும் கைப்பற்றியது.

AIARA

🔊 Listen to this ஆஸ்திரேலியா: இங்கிலாந்துக்கு எதிரான 5 போட்டிகள் கொண்ட ஆஷஸ் தொடரை 3-0 என ஆஸ்திரேலியா கைப்பற்றியது. ஏற்கனவே 2 போட்டிகள் வென்றிருந்த ஆஸ்திரேலிய அணி  3-வது போட்டியில் இன்னிங்ஸ் வெற்றி பெற்று தொடரையும் கைப்பற்றியது.

AIARA

🔊 Listen to this ஆஸ்திரேலியா: இங்கிலாந்துக்கு எதிரான 5 போட்டிகள் கொண்ட ஆஷஸ் தொடரை 3-0 என ஆஸ்திரேலியா கைப்பற்றியது. ஏற்கனவே 2 போட்டிகள் வென்றிருந்த ஆஸ்திரேலிய அணி  3-வது போட்டியில் இன்னிங்ஸ் வெற்றி பெற்று தொடரையும் கைப்பற்றியது.

Leave a Reply

Your email address will not be published.