ஆஸ்திரேலிய ஓபன் 2022: கலப்பு இரட்டையர் பிரிவு காலிறுதி போட்டியில் சானியா மிர்சா, ராஜீவ் ராம் ஜோடி தோல்வி

ஆஸ்திரேலிய ஓபன் 2022: கலப்பு இரட்டையர் பிரிவு காலிறுதி போட்டியில் சானியா மிர்சா, ராஜீவ் ராம் ஜோடி தோல்வி

  • 7

ஆஸ்திரேலிய ஓபன் 2022: கலப்பு இரட்டையர் பிரிவு காலிறுதி போட்டியில் சானியா மிர்சா, ராஜீவ் ராம் ஜோடி தோல்வியடைந்துள்ளானர். ஆஸ்திரேலிய அணியுடனான போட்டியில் 4-6, 6-7,5-7 என்ற செட் கணக்கில் இந்திய அணி தோல்வியடைந்தது

AIARA

🔊 Listen to this ஆஸ்திரேலிய ஓபன் 2022: கலப்பு இரட்டையர் பிரிவு காலிறுதி போட்டியில் சானியா மிர்சா, ராஜீவ் ராம் ஜோடி தோல்வியடைந்துள்ளானர். ஆஸ்திரேலிய அணியுடனான போட்டியில் 4-6, 6-7,5-7 என்ற செட் கணக்கில் இந்திய அணி தோல்வியடைந்தது

AIARA

🔊 Listen to this ஆஸ்திரேலிய ஓபன் 2022: கலப்பு இரட்டையர் பிரிவு காலிறுதி போட்டியில் சானியா மிர்சா, ராஜீவ் ராம் ஜோடி தோல்வியடைந்துள்ளானர். ஆஸ்திரேலிய அணியுடனான போட்டியில் 4-6, 6-7,5-7 என்ற செட் கணக்கில் இந்திய அணி தோல்வியடைந்தது

Leave a Reply

Your email address will not be published.