ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ்: ரஷ்ய வீரர் மெத்வதேவ் 3வது சுற்றில் வெற்றி

ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ்: ரஷ்ய வீரர் மெத்வதேவ் 3வது சுற்றில் வெற்றி

  • 5

ஆஸ்திரேலியா: ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியில் ரஷ்ய வீரர் மெத்வதேவ் 3வது சுற்றில் வெற்றிபெற்று 4வது சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளார். 3வது சுற்றில் ஜான்ஸ்கல்பை 6-4, 6-4, 6-2 என்ற நேர் செட் கணக்கில் மெத்வதேவ் வீழ்த்தினார்.

AIARA

🔊 Listen to this ஆஸ்திரேலியா: ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியில் ரஷ்ய வீரர் மெத்வதேவ் 3வது சுற்றில் வெற்றிபெற்று 4வது சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளார். 3வது சுற்றில் ஜான்ஸ்கல்பை 6-4, 6-4, 6-2 என்ற நேர் செட் கணக்கில் மெத்வதேவ் வீழ்த்தினார்.

AIARA

🔊 Listen to this ஆஸ்திரேலியா: ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியில் ரஷ்ய வீரர் மெத்வதேவ் 3வது சுற்றில் வெற்றிபெற்று 4வது சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளார். 3வது சுற்றில் ஜான்ஸ்கல்பை 6-4, 6-4, 6-2 என்ற நேர் செட் கணக்கில் மெத்வதேவ் வீழ்த்தினார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published.