ஆஸ்கர் போட்டியில் இந்திய ஆவண படம்

லாஸ்ஏஞ்சல்ஸ்: ஆஸ்கர் விருதுக்கான சிறந்த ஆவண பட போட்டியில் ரைட்டிங் வித் ஃபயர் என்ற இந்திய படம் இடம்பெற்றுள்ளது. ஆஸ்கர் விருதுகள் வழங்கும் விழா வரும் மார்ச் மாதம் அமெரிக்காவின் லாஸ்ஏஞ்சல்ஸ் நகரில் நடைபெற உள்ளது. இதில் இந்திய படமான ரைட்டிங் வித் ஃபயர் ஆவண படம் சர்வதேச ஆவண படங்களுக்கான டாப் 15 பட்டியலில் இடம் பெற்றுள்ளது.  தலித் பெண்களால் நடத்தப்படும் இந்தியாவின் ஒரே பத்திரிகையான கபர் லஹரியாவின் எழுச்சியை ரைட்டிங் வித் ஃபயர் ஆவண படம் விவரிக்கிறது. இந்த ஆவணப்படத்தை ரிந்து தாமஸ் மற்றும் சுஷ்மித் கோஷ் இயக்கியுள்ளனர்.சிறந்த வெளிநாட்டு படங்களின் போட்டி பிரிவில், 15 படங்கள் சிறந்த படத்துக்கான போட்டியில் உள்ளன. 92 நாடுகளை சேர்ந்த திரைப்படங்கள் இந்தப் பிரிவில் தகுதி பெற்றன. ஜப்பானியப் படமான டிரைவ் மை கார், டென்மார்க்கிலிருந்து ஃப்ளீ, ஈரானை சேர்ந்த அஸ்கர் ஃபர்ஹாதியின் எ ஹீரோ மற்றும் இத்தாலியை சேர்ந்த தி ஹேண்ட் ஆஃப் காட் ஆகிய படங்கள் இந்த பிரிவில் முன்னணியில் உள்ளன.

AIARA

🔊 Listen to this லாஸ்ஏஞ்சல்ஸ்: ஆஸ்கர் விருதுக்கான சிறந்த ஆவண பட போட்டியில் ரைட்டிங் வித் ஃபயர் என்ற இந்திய படம் இடம்பெற்றுள்ளது. ஆஸ்கர் விருதுகள் வழங்கும் விழா வரும் மார்ச் மாதம் அமெரிக்காவின் லாஸ்ஏஞ்சல்ஸ் நகரில் நடைபெற உள்ளது. இதில் இந்திய படமான ரைட்டிங் வித் ஃபயர் ஆவண படம் சர்வதேச ஆவண படங்களுக்கான டாப் 15 பட்டியலில் இடம் பெற்றுள்ளது.  தலித் பெண்களால் நடத்தப்படும் இந்தியாவின் ஒரே பத்திரிகையான கபர் லஹரியாவின் எழுச்சியை…

AIARA

🔊 Listen to this லாஸ்ஏஞ்சல்ஸ்: ஆஸ்கர் விருதுக்கான சிறந்த ஆவண பட போட்டியில் ரைட்டிங் வித் ஃபயர் என்ற இந்திய படம் இடம்பெற்றுள்ளது. ஆஸ்கர் விருதுகள் வழங்கும் விழா வரும் மார்ச் மாதம் அமெரிக்காவின் லாஸ்ஏஞ்சல்ஸ் நகரில் நடைபெற உள்ளது. இதில் இந்திய படமான ரைட்டிங் வித் ஃபயர் ஆவண படம் சர்வதேச ஆவண படங்களுக்கான டாப் 15 பட்டியலில் இடம் பெற்றுள்ளது.  தலித் பெண்களால் நடத்தப்படும் இந்தியாவின் ஒரே பத்திரிகையான கபர் லஹரியாவின் எழுச்சியை…