“அண்ணனுக்கு ஒரு ஊத்தப்பம்..” 248 மைல் தொலைவில் விண்வெளியிலிருந்து வந்த ஆர்டர்! டெலிவரி செய்த ஊபர்!

டோக்கியோ: சர்வதேச விண்வெளி மையத்திலிருந்து ஊபர் ஈட்ஸ் ஃபுட் நிறுவனத்திற்கு உணவு ஆர்டர் செய்த நிலையில் அந்த உணவானது பூமியிலிருந்து 248 மைல்களுக்கு அப்பால் விண்வெளிக்கு சென்று டெலிவரி செய்த சுவாரஸ்ய சம்பவம் நடந்துள்ளது. சென்னை அண்ணாநகரில் உட்கார்ந்து கொண்டு அம்பாசமுத்திரத்திற்கு உணவை ஆர்டர் கொடுக்கும் காலம் இது. நாம் இருக்கும் இடத்திற்கோ இல்லை பிறருக்காகவோ உணவை
AIARA

🔊 Listen to this டோக்கியோ: சர்வதேச விண்வெளி மையத்திலிருந்து ஊபர் ஈட்ஸ் ஃபுட் நிறுவனத்திற்கு உணவு ஆர்டர் செய்த நிலையில் அந்த உணவானது பூமியிலிருந்து 248 மைல்களுக்கு அப்பால் விண்வெளிக்கு சென்று டெலிவரி செய்த சுவாரஸ்ய சம்பவம் நடந்துள்ளது. சென்னை அண்ணாநகரில் உட்கார்ந்து கொண்டு அம்பாசமுத்திரத்திற்கு உணவை ஆர்டர் கொடுக்கும் காலம் இது. நாம் இருக்கும் இடத்திற்கோ இல்லை பிறருக்காகவோ உணவை

AIARA

🔊 Listen to this டோக்கியோ: சர்வதேச விண்வெளி மையத்திலிருந்து ஊபர் ஈட்ஸ் ஃபுட் நிறுவனத்திற்கு உணவு ஆர்டர் செய்த நிலையில் அந்த உணவானது பூமியிலிருந்து 248 மைல்களுக்கு அப்பால் விண்வெளிக்கு சென்று டெலிவரி செய்த சுவாரஸ்ய சம்பவம் நடந்துள்ளது. சென்னை அண்ணாநகரில் உட்கார்ந்து கொண்டு அம்பாசமுத்திரத்திற்கு உணவை ஆர்டர் கொடுக்கும் காலம் இது. நாம் இருக்கும் இடத்திற்கோ இல்லை பிறருக்காகவோ உணவை